+48 607 496 861 info@symetria.xyz
Zaznacz stronę

Kim jesteśmy?

 

 

Zespół firmy Symetria stawia sobie za cel zwiększenie zysków swoich klientów przy równoczesnym wyeliminowaniu ryzyka walutowego. Usługi doradcze świadczone przez pracowników z wieloletnim doświadczeniem nabytym w firmach spekulacyjnych, bankach oraz międzynarodowych korporacjach, mają na celu przeniesienie modeli zarządzania wykorzystywanych przez największych uczestników rynku walutowego, tak aby gwarantować stabilność i bezpieczeństwo.

Zwiększenie zysku i stabilności finansowej firmy jest możliwe dzięki:

  • Dostępowi do takich samych informacji jakie mają duże firmy przy podejmowaniu decyzji
  • Obniżeniu kosztów jawnych jak i ukrytych związanych z wymianą walutową
  • Wdrożenie skutecznej i bezpiecznej strategii zarządzania ryzykiem walutowym
  • Szkolenia pracowników działów które generują ryzyko oraz działów odpowiedzialnych za jego niwelowanie

Usługi doradcze są dobierane dla każdego klienta oddzielnie, tak aby zapewnić państwa firmie obsługę jakiej państwo oczekują bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Czym się zajmujemy?

 

 

Identyfikacja ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie

Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie może pojawić się już na etapie składania oferty cenowej. Naszym zadaniem jest zidentyfikowanie ryzyka na jakie przedsiębiorstwo jest narażone. To jest bardzo indywidualna kwestia, dlatego bardzo ściśle współpracujemy z naszymi Partnerami. Nasi doradcy zbierają informację od przedstawicieli działów zamówień, sprzedaży, logistyki, ekonomiczno-finansowego, na temat obiegu gotówki w firmie. Rozpoznajemy momenty powstawania ryzyka kursowego w całym cyklu obiegu gotówki – czyli od chwili złożenia zamówienia do dostawców (moment ustalenia wysokości kosztów), do chwili uzyskania zapłaty od odbiorców (moment uzyskania przychodów). Przez ten cały czas pojawiają się różnego rodzaju ryzyka. Pokażemy jak zniwelować takie ryzyko i zoptymalizować funkcjonowanie firmy.

Wybór momentu dla fizycznej wymiany walut oraz dla transakcji terminowych

Doskonale wiemy jak ważne jest wybranie odpowiedniego momentu do przewalutowania czy zawarcia transakcji, która ma zabezpieczyć przepływy firmy. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz naszym strategiom zwiększamy prawdopodobieństwo podjęcia właściwej decyzji we właściwym momencie. Nie znaczy to bynajmniej, iż zawsze trafiamy w dołki na wykresie kursu walutowego dla importerów oraz w górki na tychże wykresach dla eksporterów. Ważniejsze jest to, aby nie trafić w dołek gdy eksporter musi sprzedać walutę, lub też nie trafić w lokalną górkę, gdy importer musi dokonać zakupu waluty.

Nasze analizy obejmują zakres wahań kursów począwszy od okresu dobowego, kończąc na okresie rocznym. Dzięki naszemu wsparciu, przedsiębiorcy doskonale poruszają się na rynku walutowym. Dzięki współpracy z nami, przedsiębiorcy uzyskują przewagę konkurencyjną nad tymi przedsiębiorcami, którzy nie zarządzają ryzykiem kursowym.

Wybór odpowiednich instrumentów, metod i narzędzi do neutralizacji ryzyka

Nieustannie śledzimy sytuację na rynkach walutowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić kiedy ryzyko kursowe rośnie, a kiedy maleje. Taka analiza pozwala na odpowiedni dobór instrumentów służących do ubezpieczenia ryzyka.

Gdy poziom ryzyka jest wysoki, sugerujemy, aby wybierać instrumenty w pełni zabezpieczające przed ryzykiem, a gdy ryzyko jest względnie niższe, podpowiadamy, aby wybierać instrument innego typu. Dzięki temu jesteśmy w stanie optymalizować koszt ubezpieczenia i optymalnie dobierać instrumenty dopasowane do specyfiki Klienta.

Znając rytm rynków walutowych możemy zaproponować optymalny instrument na daną chwilę. Oznacza to że czasami najlepszy jest prosty forward, a innym razem najlepsza jest nabyta opcja walutowa.

Bardzo ważna dla nas jest świadomość Klienta, dlatego chętnie dzielimy się wiedzą. Przedsiębiorcy zapoznają się z naszym wieloletnim doświadczeniem.

„Istnieją firmy, które na co dzień muszą stawiać czoła nie tylko konkurencji, ale zmagać się również z nieprzewidywalnością rynków walutowych. Naszym zadaniem jest zdjąć ten ciężar z barków przedsiębiorców. Sprawić, aby zajmowali się sprawami biznesowymi, a nie martwili się o wahania kursów walut.”

Główny Ekonomista Marcin Jacaszek